Inmiddels is nog langer wachten op een vaste kandidaat geen optie meer.

Lees verder
De Business Challenge

Tegenslag tijdens de werving leidt tot uitstel in de uitvoering van het Informatieplan

Wij hebben binnen onze grote publieke instelling allerlei dingen gedaan om de functie van Hoofd Informatie Management permanent in te vullen. Er zijn discussies ontstaan over het profiel, de wervingswijze. Inmiddels is nog langer wachten op een vaste kandidaat geen optie meer.

Wij hebben binnen onze grote publieke instelling allerlei dingen gedaan om de functie permanent in te vullen. Er zijn discussies ontstaan over het profiel en de wervingswijze. Inmiddels is nog langer wachten op een vaste kandidaat geen optie meer.

Wat moet IK doen of hoe kan ik deze functie op een goede manier invullen?

…Jij wil je een goede invulling geven aan deze positie.

Wij, Business Challengers bij Impact komen bij elkaar om de huidige aanpak en werkwijze te bespreken. Business Challengers met expertises en visies op het gebied van recruitment, Informatie Management en organisatiedeskundigen. Wie is de juiste persoon? Waaraan moet een geschikte kandidaat voldoen? Hoe verkrijg ik de uniformiteit over het functieprofiel van het nieuwe Hoofd Informatie Management? Zodat ik een proces kan neerzetten dat succesvol zal zijn.

Waarbij WIJ samen hebben vastgesteld:

  • Ik heb diverse methoden geprobeerd om de juiste kandidaat te werven.
  • Er is voldoende animo voor de functie en er zijn dus veel sollicitanten voor de functie.
  • Meerdere personen hebben wij na elkaar een contractvoorstel aangeboden.
  • Er is een geschikte kandidaat gecontracteerd, maar binnen zijn proeftijd is deze naar een andere werkgever gegaan.
  • Een Hoofd Informatie Management in vaste dienst op korte termijn is nog steeds gewenst.
  • Een interimmanager zou onnodig tot vertraging kunnen leiden.
De uitkomst

Doorgaan met rekruteren of interimmer?

Ondanks dat het niet gebruikelijk is en ook niet conform interne richtlijnen van de organisatie is – de werving en selectie eenmalig door ‘probleemeigenaren’ intern te laten beoordelen. Dus samen in de spiegel kijken en wat denken wij dat wij kunnen verbeteren.

Het brengen van uniformiteit in de aanpak: Voorafgaande aan de beoordelingsronde hebben bepaalde directieleden, HRM en een uitgekozen Business Challenger bij Impact een definitieve uitspraak gedaan over het aangescherpte wervingsprofiel, de context van de opdracht voor het nieuw te werven Hoofd Informatie Management en een afspraak over het recruitmentproces. Hieruit kunnen wij komen tot een longlist van potentiële kandidaten. De nieuwe afspraak zal leiden tot het opnieuw beoordelen van alle oorspronkelijk ontvangen sollicitanten. Als wij de geschikte kandidaat vinden dan gaan wij deze nieuwe medewerker volledige aandacht geven in zijn eerste weken bij onze organisatie. Inmiddels heb ik de functie ingevuld en een professional bij Impact Business Challengers gevraagd om de kandidaat succesvol te begeleiden in de eerste maanden.

Geloof jij ook dat wij samen meer weten dan jij of ik alleen?
Of ga naar de contactpagina